Apurahat

Saalastin sisarukset -säätiö käyttää osan omaisuuden tuotosta opiskelun ja kurssitoiminnan sekä maa- ja metsätalouden tukemiseen. Avustuksia on mahdollista myöntää vähäisessä määrin myös muille suomenniemeläisille seuroille ja yhdistyksille.

Apurahat opiskelijoille

Opiskelijoille tarkoitetut apurahat ovat kaikkien peruskoulun jälkeisiä opintoja suorittavien opiskelijoiden haettavissa. Edellytyksenä on, että hakija on syntyperäinen suomenniemeläinen tai hakija asuu Suomenniemellä.

 

Muut apurahat

Säätiö voi myöntää apurahoja myös seuraavasti:

  • Järjestöille ja ryhmille, jotka järjestävät nuorille koulutusta ja kurssitoimintaa.
  • Maa- ja metsätalouden tukemiseen, kuten esim. metsätaloussuunnitelman tekemiseen
  • Suomenniemeläisille seuroille ja yhdistyksille sekä muille toimijoille vähäisessä määrin säätiön sääntöjen mukaisiin käyttötarkoituksiin

Apurahojen hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuussa. Ilmoitus apurahojen hakemisesta julkaistaan säätiön omilla www-sivuilla, suomenniemi.fi -sivuilla sekä paikallislehdessä.