Tietoa säätiöstä

Saalastin sisarukset -säätiö on perustettu 23.9.1998 suomenniemeläisten maanviljelijäsisarusten Martta Mustosen ja Annikki Saalastin testamentillaan säätiölle määräämän omaisuuden hoitamiseksi.

Säätiön tarkoituksena on tukea Suomenniemen alueella harjoitettavan maa- ja metsätalouden kehittämistä ja alueella asuvien nuorten opiskelua.

Säätiö omistaa ja hallitsee Kakkolan ja Suomenniemen kylissä sijaitsevia tiloja.  

Säätiön omaisuus säilytetään kokonaisena. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti ja niitä hyödynnetään metsänhoidollisena opinto- ja retkeilykohteena sekä suomenniemeläisten virkistysalueena.

Säätiön kotipaikka on Mikkelin Suomenniemi.

Säätiön hallinto

Säätiön asioita hoitaa ja edustaa hallitus, johon kuuluu neljä jäsentä. Jäsenet hallitukseen valitsevat Säästöpankki Optian hallitus (aik. Suomenniemen Säästöpankki), Suomenniemen aluejohtokunta, Suomenniemen alueseurakunnan alueneuvosto ja Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

Ossi Liukkonen

Hallituksen puheenjohtaja

Helena Harmonen

Hallituksen jäsen

Kirsi Hedman

Hallituksen jäsen​

Raimo Laitinen

Hallituksen jäsen​

Aila Hujala

Sihteeri

Säätiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Outi Kauria, Harri Särkkä, Sakari Korpisalo, Simo Kauria, Elvi Punkka, Timo Särkkä, Hilkka Kiesilä ja Antti Särkkä.

Jussilan talo

Saalastin sisarusten kotitila Jussila on Kakkolan kylässä, Rantasuontiellä. Tilaan kuuluu päärakennus, navetta ja aitat sekä pihapiiriä ympäröivät pellot ja metsät.

Päärakennuksen isossa tuvassa on säilynyt lähes alkuperäinen sisutus ja tunnelma – iso leivinuuni, pirtinpöydät ja penkit. Talossa on esillä sisarusten tekemiä käsitöitä, menneiden vuosien tapahtumista kirjoitettuja muisti- ja päiväkirjoja sekä vanhoja kirjeitä.

 

Maatalous oli sisaruksille tärkeää. Sisarukset hoitivat navetassa lypsykarjaa kahdestaan Pentti-veljen kuoltua. Nykyään navetta on tyhjillään, sen katolle on asennettu keväällä 2020 aurinkopaneelit, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa tasaamaan Jussilan talon sähkön kulutusta.

Kahdessa kerroksessa sijaitsevat aitat on somistettu vanhoilla esineillä, tarve- ja työkaluilla.

Säätiön tehtävänä on pitää Jussilan talo mahdollisimman kauan hyvässä kunnossa – päärakennusta, muita rakennuksia ja pihapiiriä on vuosien saatossa raivattu ja kunnostettu.

Jussilaan voi tutustua siellä järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Lisäksi rakennuksia voidaan käyttää muihin säätiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Kylätupa

Kylätupa on säätiön omistama ja yhdistysten käyttöön vuokraama kokoontumis- ja harrastustila osoitteessa Kirkonkyläntie 17, Suomenniemi sijaitsevassa liikerakennuksessa.

Tiedustelut ja varaukset

Aila Hujala
puh. 0400 501 487
aila.hujala@windowslive.com

Metsätilat

Säätiö omistuksessa ja hallinnassa on Käpylä, Perälä, Kuusela, Metsälä, Kakko ja Tuohela -nimiset metsätilat, yhteensä 270 hehtaaria. Metsissä on riittänyt raivaustöitä metsureille, hakkuita metsäkoneille, mutta myös ruokaa kirjanpainajille.

Säätiön metsiä on hoidettu metsätaloussuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta vuosia, jolloin kirjanpainajien aiheuttamat tuhot tai niiden uhka vauhdittivat aukkohakkuita kovasti. Hallitus hoitaa metsiä aktiivisesti ja tarkastaa metsien kunnon joka keväisellä metsäretkellään.

Lisäksi säätiöllä on Tapiosaaressa, Kuolimon rannalla Saarelan tila, jossa on sisarusten rakennuttama rantasauna.